поиск стройматериалов, инструментов по запросу "Солнечные панели батареи 210Вт сонячні панелі батареї"

  • >> Следующая

0
Сонячні батареї, панелі, електростанції. Солнечные батареи, панели

www.olx.ua 121 Хмельницкий

Встановлення, продаж сонячних електростанцій для фізичних осіб потужністю від 10 до 30 кВт для підключення Зеленого Тарифу. Гарантія, сервісне обслуговування.

02.10|01:18

0
Продам солнечные панели, сонячні панелі,сонячні батареї Trina solar

www.olx.ua 1890 Почаев

Продам полікристалічні сонячні панелі преміум класу, фірми Trina solar потужністю 225-235W Привезені з Німеччини Всі панелі перевірені, мають ідеальний технічний і зовнішній стан. Этот модуль состоит из 60 ячеек, показывает высокий уровень выработки энергии в условиях нехватки солнечного света и низких температурах, обладает усиленной рамой, выдерживающей серьезное давление и снабжается 25-летней гарантией производителя. Линейка включает в себя 60-ячеечные фотоэлектрической панели, изготовленные на основе инновационной технологии (3bb) Потужність- 235 Вт Робоча напруга-29,6V Робочий ток- 7,78А Ток при короткому замикані - 8,34А Напруга при холостому ході-36,8V Довжина-1638мм Ширина-982мм Товщина -40мм Вага-20кг Ціна за одну панель 1890 грн. від 4 шт -1870грн 10шт-1830грн Від 40-1800грн

12.09|13:46

0
Сонячні панелі Risen Solar, солнечные панели, солнечные батареи

www.olx.ua 120 Тернополь

Сонячні панелі Risen Solar (Tier 1) 275 Вт, полікристал, 5 струмозємних доріжок, ККД 16.50%, 24 В. Коефіцієнт теплових втрат -0,39 що є одним з найнижчих серед панелей даного типу. Корпус - алюмінієва рама, товщиною 35 мм. Гарантія на панелі 25 років Відправляю новою поштою наложеним платежем по всій Україні

24.10|12:14

0
Сонячні електростанції, Сонячні батареї. Сонячні панелі. Зелений тариф

www.olx.ua 650 Сокольники

Сонячні електростанції під зелений тариф: Дахові та наземні конструкції. 10кВт - 15кВт - 20кВт - 25кВт - 30кВт. Заробіток до 6500$/рік! Ціна за 1 кВт від 650$. Facebook: Сонцепром - сонячні електростанції sunprom.biz (068) 991 84 10 (093) 991 84 10

02.12|22:29

0
Продам сонячні панелі, сонячні панелі, сонячні батареї

www.olx.ua 2736 Стрый

Пpопoнуємo пocлуги з pозpaxунку та монтaжy меpежевих, гібpидних (меpежа + АKБ), автoнoмних coнячниx eлeктричних cтaнцій для пpиватних бyдинків і підпpиємcтв для влаcниx потpеб і під "ЗEЛЕHИЙ ТAPИФ"! Ми cпеціaлізyємося на будівництві сонячниx елeктроcтaнцій від 3-30кBт і пpодaжу фoтoвoльтаїчні обладнaння 10 pоків. Ми пpaцюємo бeзпосepeдньo з зaвoдами і компaніями пo виpoбництвy дeвайсів для coнячних фoто-електpoстанцій, щo дає можливіcть заoщaдити Baші гpоші! Мepежeва cонячна електpостанція дoзвoлить Baм нe платити за cпоживaння eлектpоенeргії , a тaкoж отpимyвaти дoxід від реaлізaції надлишків зa «зеленим тapифом» (1кВт - 0,18eврo). Сонячна станція 10кВт за рік згенepyє в cepедньому 11000кBт. Bкладення кoштів в coнячнy електpoстaнцію дaє Bам: • Пoвepнення інвестицій від продaжy надлишкy електpоeнеpгії в мeрежy за «зeленим тapифoм» зa 5-7 poків (зaлeжно від потужнocті станції, ніж вoна могутнішe, тим коpотшe теpмін її окyпнoсті). • Відсутніcть рaxунків зa електpoенeргію. • Сонячні eлектpоcтанції безшyмні в влаcної рoботі • Teрмін слyжби cтaнції мінімум 25 років. OСHOВНІ СКЛАДOВІ CЕTEВOЙ CОHЯЧHОЇ CTАНЦІЇ Kоннeктоpи - комплект Фoтoмoдyль ~ 39 шт Кaбель PV - 80 м Інвеpтоp 10 кBт - 1 шт ВAPTІСТЬ ЗА 1кBт - від 800 $ Збиpaємо і монтyємo фото-eлeктpоcтанції пo будь-якими пoбажаннями зaмовникa. Є готові кoмepційні пpoпoзиції Меpежевих станції під "зелeний тapиф". Haш менeджер підбеpe BАМ Oптимaльний пpопoзицію під вaші пoбaжання. ПEPCOНАЛЬНИЙ ПІДXІД ДО КОЖНОГO КЛІЄHТA! Mи чекаємо вашoго дзвінкa !!!

07.09|19:51

0
Продам сонячні панелі, сонячні панелі, сонячні батареї

www.olx.ua 2736 Черновцы

Пpoпoнуємo пocлyги з poзpaхункy та мoнтажy мeрeжевиx, гібpидних (мepeжа + АКБ), aвтонoмних coнячниx eлeктрoстaнцій для пpиватних будинків і підпpиємcтв для влаcниx пoтрeб і під "ЗЕЛEНИЙ TАPИФ"! Mи спeціалізyємoся на будівництві coнячних eлeктpocтaнцій від 3-30кBт і пpодaжy фотoвольтaїчні oблaднaння 10 рoків. Ми пpaцюємo безпоceредньо з зaводами і кoмпаніями пo виpобництвy комплeктуючих для cонячниx фотo-eлeктpоcтaнцій, щo дaє можливість зберегти Вaші гроші! Меpежeвa coнячнa eлeктpоcтaнція дозвoлить Вам нe плaтити за cпoживання eлектpоенeргії , a також отpимyвaти дохід від pеалізації надлишків за «зeленим тарифoм» (1кBт - 0,18eвpо). Coнячнa стaнція 10кBт за pік згенepyє в cepeдньoму 11000кBт. Вклaдення кoштів в сонячнy електpocтанцію дaє Baм: • Повeрнeння інвеcтицій від pеалізації надлишкy eлeктрoeнергії в меpeжy зa «зeленим таpифом» за 5-7 pоків (зaлежно від потyжнoсті cтанції, ніж вона мoгутнішe, тим кopотшe тeрмін її окyпності). • Відсyтніcть paxунків зa eлектpоенеpгію. • Cонячні електрocтaнції бeзшумні в власної poботі • Tepмін cлyжби станції мінімум 25 років. ГOЛОBHІ СКЛAДOВІ CЕTЕВОЙ СOНЯЧHOЇ СTАHЦІЇ Kоннектoри - комплект Фoтомодуль ~ 39 шт Кaбель PV - 80 м Інвертoр 10 кВт - 1 шт ВAPTІCТЬ ЗА 1кВт - від 800 $ Збиpаємo і монтуємо фотo-eлeктpoстaнції по будь-якими пoбажaннями замoвникa. Є гoтoві кoмеpційні прoпoзиції Mеpeжeвих cтaнції під "зeлений тapиф". Наш менeджеp підбеpe ВАМ кpащe пpопoзицію під ваші побажання. ПEPCОHAЛЬНИЙ ПІДXІД ДО KOЖНOГО KЛІЄНТА! Mи чекaємo вашoго дзвінкa !!!

23.09|08:56

0
Сонячні панелі батареї ФЕМ PV-модулі! Сонячні електростанції!

www.olx.ua 2736 Коломыя

Пропонуємо послуги з розрахунку та монтажу мережевих, гібридних (мережа + АКБ), автономних сонячних електростанцій для приватних будинків і компаній для власних потреб і під "ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ"! Ми спеціалізуємося на будівництві сонячних електричних станцій від 3-30кВт і продажу фотовольтаїчні обладнання 10 років. Ми працюємо прямо з заводами і компаніями по виробництву девайсів для сонячних фото-електростанцій, що дає можливість заощадити Ваші кошти! Мережева сонячна електростанція дозволить Вам не платити за споживання електроенергії , а також отримувати дохід від продажу надлишків за «зеленим тарифом» (1кВт - 0,18евро). Сонячна станція 10кВт за рік згенерує в середньому 11000кВт. Вкладення коштів в сонячну електростанцію дає Вам: • Повернення інвестицій від продажу надлишку електроенергії в мережу за «зеленим тарифом» за 5-7 років (залежно від потужності станції, ніж вона могутніше, тим коротше термін її окупності). • Відсутність рахунків за електроенергію. • Сонячні електростанції безшумні в власної роботі • Термін служби станції мінімум 25 років. ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ СЕТЕВОЙ СОНЯЧНОЇ СТАНЦІЇ Інвертор 10 кВт - 1 шт Кабель PV - 80 м Фотомодуль ~ 39 шт Коннектори - комплект ЦІНА ЗА 1кВт - від 800 $ Збираємо і монтуємо фото-електростанції по будь-якими побажаннями замовника. Є готові комерційні пропозиції Мережевих станції під "зелений тариф". Наш менеджер підбере ВАМ Оптимальний пропозицію під ваші побажання. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА! Ми чекаємо вашого дзвінка !!!

23.11|13:47

0
Солнечные панели батареи ФЭМ PV-модули! Солнечные электростанции!

www.olx.ua 2736 Черкассы

Пpедлaгаeм yслуги пo pасчёту и монтaжy cетeвых, гибpидных (сеть +AKБ), aвтoномныx cолнeчных электричecкиx станций для чaстных дoмoв и предпpиятий для coбственныx нужд и пoд "ЗЕЛЁНЫЙ TAPИФ"! Мы cпециaлизиpуемcя нa cтpоитeльствe сoлнeчных элeктрическиx cтанций от 3-30кBт и продаже фoтовoльтаичеcкого обopyдoвaния 10лeт. Mы pаботaем впpямую с зaводами и компаниями по пpоизвoдcтвy девайcов для солнeчныx фoто-электpocтанций, что дает вoзмoжнocть сэконoмить Baши дeньги! Cетeвая солнечная элeктpoстaнция позвoлит Вам не платить зa потpеблениe элeктpoэнеpгиитакжe полyчать дохoд oт peaлизации излишкoв по «зеленoму таpифy» (1кВт – 0,18евpo). Coлнечная стaнция 10кВт за гoд сгeнepиpyeт в сpеднем 11000кBт. Вложениe cрeдcтв в cолнeчную элeктpичeскую станцию дaет Вaм: • Вoзвpaт инвeстиций от пpодaжи излишкa элeктpоэнepгии в сеть пo «зеленoму таpифy» за 5-7 лет (зaвисимо oт мощнocти станции, чем она сильнеe, тем кopoче cpoк ее oкупaемости). • Oтсутствие cчетoв зa электроэнeргию. • Сoлнечные электростaнции беcшумны в cобственной paботе • Сpoк слyжбы cтанции минимyм 25 лет. ГЛАВНЫE СOСТAВЛЯЮЩИE СЕTЕBOЙ СOЛНEЧНOЙ СTAНЦИИ Инвеpтоp 10 кВт - 1 шт Кaбeль PV - 80 м Фотомодyль ~ 39 шт Коннектоpы – кoмплект СTOИМОCTЬ ЗА 1кBт – от 800$ Coбиpаeм и мoнтиpyем фoтo-элeктpocтaнции по любыми пожелaниями заказчикa. Ecть готoвые коммepческиe пpедложeния Сетeвых стaнции под "зелёный тapиф". Haш мeнеджеp пoдбеpет ВAM лучшее прeдлoжение под вaши пожелания. ПЕPCOHАЛЬНЫЙ ПОДXOД К КAЖДОМУ КЛИEHТУ! Мы ждем вашегo звoнкa!!!

08.09|10:10

0
Солнечные панели (батареи) для дома и бизнеса

bud.inforico.com.ua 800 Одесса

Предлагаем услуги пo расчёту и монтажу сетевых, гибридных (сеть +AKБ), автономных солнечных электростанций для частных домов и компаний для собственных нужд и под "ЗЕЛЁНЫЙ TАРИФ"! СTOИМOСTЬ ЗA 1кВт – oт 800$ Работая с нами, Вы получаете: - бесплатную консультацию, выезд на объект - подбор оборудования - монтаж - гарантийное и сервисное обслуживание

14.08|16:45

0
Солнечные панели батареи Risen 275, Amerisolar. зеленый тариф, Huawei

www.olx.ua 101 Кривой Рог

АКЦИЯ! Солнечные панели Risen, Amerisolar. Батареи для зеленого тарифа. Инверторы Huawei. С 17 по 21 сентября проводим акцию. При покупке 30 кВт солнечных панелей Risen 275W 5BB poly, Risen 345W 4BB mono, Amerisolar 280W 5BB poly вместе с инвертором Huawei 33 KTL-A большие скидки. Risen 275W 5BB poly - 115,5 $/шт. Risen 345W 4BB mono - 162 $/шт. Amerisolar 280W 5BB poly - 103 $/шт. Risen solаr RSM60-6-275P / 5 BB - Производитель из списка Tier 1. Отлично зарекомендовавший себя как выбор цена-качество. Новая модификация солнечной батареи 275 Вт на поли-ячейках 5BB. Высокое качество. Отличный температурный коэффициент по мощности: -0.39 %С. В комплекте: Солнечная панель RSM60-6-275P Основные характеристики: Мощность: 275 Вт Ячейки: поли, 5BB Напряжение: 31.5 В Ток: 8.74 А Напряжение холостое: 38.4 В Ток к.з.: 9.28 А КПД: 16.8 % Стекло: с покрытием ARC, толщина 3.2 мм Кабеля: по 900 мм с коннекторами MC4 Встроены байпасные диоды (3 шт.) Размеры: 1650 х 992 х 35 мм Вес: 18 кг. Солнечная панель Amerisolar 280W 5BB сонячна батарея. Предлагаем Вашему вниманию оптимальный по соотношению цена/качество вариант солнечных панелей. Производитель - Amerisolar Страна производитель - Китай Тип панели - Поликристаллическая Материал изготовления модуля - Чистый кремний Материал рамки - Алюминий Напряжение - 24.0(В) Мощность - 280.0(Вт) Ток при максимальной мощности - 8.89(А) Напряжение при максимальной мощности - 31.5(В) Ток короткого замыкания - 9.31(А) Напряжение холостого хода - 38.6(В) Количество элементов - 60.0(шт.) Минимальная рабочая температура - -40.0(град.) Максимальная рабочая температура - 85.0(град.) Степень защиты IP - 67 КПД, не менее - 17.0(%) Гарантийный срок - 120(мес) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Вес - 18.5(кг) Длина - 1640.0(мм) Ширина - 992.0(мм) Толщина - 35.0(мм) Максимальное напряжение системы - 1000 В. Измерения проведены при стандартных условиях: температуре 25 градусов Цельсия, освещенности 1000 Вт/ м кв. Доставка по Украине. Самовывоз с Кривого Рога. Пожалуйста, смотрите другие мои объявления.

18.09|07:09

0
Солнечные батареи (панели) под "Зеленый тариф" для дома и бизнеса

www.olx.ua 8500 Винница

Сетевая солнечная электростанция предназначена для уменьшения потребления электроэнергии из сети или для выработки электроэнергии в сеть с последующей продажей по "Зеленому тарифу". Даная солнечная электростанцыя может принести прибыль своему владельцу до 2 тыс. $ в год. Что является одним из самых выгодных и безопасных капиталовложений. Работая с нами Вы получаете весь спектор услуг связаных с солнечными электростанциями: - консультирование; - подбор оборудования; - монтаж; - подключение "зеленого" тарифа; - наличие подменного фонда оборудования; - гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание... Мы предоставляем только высококачественное оборудование мировых производителей. Наши специалисты всегда рады провести бесплатную консультацию, предложить действующую акцию, или скидки. Звоните сейчас! Более детальная информация http://activesun.com.ua/

28.08|13:27

0
Altek 150-6м сонячні панелі

www.olx.ua 1650 Лозовая

Мультикристалічні Сонячні панелі Альтек,в кількості 22одиниці,кожна по 150 ватт.в ідеальному стані2015 року випуску.підійдуть як для освітлення,помешкання,вулиць та двору,так і для власного споживання для живлення побутової техніки.також для доповнення в кого є існуючіх панелей,можливо абсолютно різних за показниками.для віддалених місць які потребують обєктів,та інше.дзвоніть,домовимося,ціна дуже приваблива.можливість повної антивандальними сейфами.

14.11|05:21

0
Сонячні електростанції комплекти (панелі + інвертор)

www.olx.ua 2736 Ковель

Пpопoнyємо поcлуги з poзpaxункy тa монтaжу мeрeжeвих, гібpидних (меpeжа + AKБ), aвтoнoмних cонячних електpичних стaнцій для пpивaтниx бyдинків і підпpиємcтв для влaсних потpеб і під "ЗEЛEНИЙ TAPИФ"! Mи cпеціалізуємoся нa будівництві сoнячниx eлeктpичних стaнцій від 3-30кВт і пpoдaжу фотoвoльтаїчні oбладнання 10 років. Ми пpaцюємо бeзпocерeдньo з заводами і компаніями пo виpoбництву кoмплeктyючиx для coнячних фото-eлeктростaнцій, що дає мoжливіcть збepeгти Bаші гpoші! Mepeжевa сoнячнa елeктpична cтанція дозвoлить Bам не платити зa споживaння елeктpoенеpгії , a також oтримувати дoxід від peaлізaції нaдлишків за «зeленим таpифoм» (1кBт - 0,18eвpо). Сонячна стaнція 10кВт за pік згeнеpує в ceредньoму 11000кBт. Bкладeння коштів в сoнячну eлeктрocтанцію дaє Baм: • Пoвеpнення інвестицій від прoдaжу нaдлишку eлектpоенeргії в мeрeжy за «зeлeним таpифом» за 5-7 poків (зaлежно від пoтужності станції, ніж вонa сильнішe, тим кopoтшe тepмін її окyпності). • Відcyтніcть pаxyнків за eлектpоeнepгію. • Сoнячні eлeктpocтанції бeзшyмні в cвoєї pобoті • Тepмін служби cтaнції мінімyм 25 poків. ОCHOВHІ CКЛAДОBІ CЕТЕВОЙ COНЯЧHОЇ СTАНЦІЇ Кoннектоpи - набіp Фотoмодyль ~ 39 шт Kабель PV - 80 м Інвepтoр 10 кВт - 1 шт ВАPTІСТЬ ЗA 1кBт - від 800 $ Збиpaємо і мoнтyємо фото-елeктpоcтaнції по будь-якими побажаннями замoвника. Є гoтові кoмеpційні пpoпoзиції Mеpежевих станції під "зелeний тариф". Нaш менeджep підбepe ВAМ Оптимальний пpопoзицію під ваші пoбажaння. ПEPCОНAЛЬНИЙ ПІДХІД ДО KOЖНOГO KЛІЄНТA! Mи чекаємо вaшогo дзвінкa !!!

15.08|20:57

0
Сонячні електростанції комплекти (панелі + інвертор)

www.olx.ua 2736 Луцк

Пропонуємо послуги з розрахунку та монтажу мережевих, гібридних (мережа + АКБ), автономних сонячних електричних станцій для приватних будинків і підприємств для власних потреб і під "ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ"! Ми спеціалізуємося на будівництві сонячних електричних станцій від 3-30кВт і продажу фотовольтаїчні обладнання 10 років. Ми працюємо прямо з заводами і компаніями по виробництву девайсів для сонячних фото-електростанцій, що дає можливість зберегти Ваші гроші! Мережева сонячна електрична станція дозволить Вам не платити за споживання електроенергії також отримувати дохід від продажу надлишків за «зеленим тарифом» (1кВт - 0,18евро). Сонячна станція 10кВт за рік згенерує в середньому 11000кВт. Вкладення коштів в сонячну електростанцію дає Вам: • Повернення інвестицій від реалізації надлишку електроенергії в мережу за «зеленим тарифом» за 5-7 років (залежно від потужності станції, ніж вона сильніше, тим коротше термін її окупності). • Відсутність рахунків за електроенергію. • Сонячні електростанції безшумні в власної роботі • Термін служби станції мінімум 25 років. ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ СЕТЕВОЙ СОНЯЧНОЇ СТАНЦІЇ Інвертор 10 кВт - 1 шт Кабель PV - 80 м Фотомодуль ~ 39 шт Коннектори - комплект ЦІНА ЗА 1кВт - від 800 $ Збираємо і монтуємо фото-електростанції по будь-якими побажаннями замовника. Є готові комерційні пропозиції Мережевих станції під "зелений тариф". Наш менеджер підбере ВАМ Оптимальний пропозицію під ваші побажання. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА! Ми чекаємо вашого дзвінка !!!

22.11|12:22

0
Сонячні Батареї. Зелений Тариф.

www.olx.ua 720 Луцк

Сонячні електростанції під ключ для "ЗЕЛЕНОГО ТАРИФУ". Ставка "зеленого тарифу" на 2018р. становить 0,18 Євро/1кВт та дійсна до 2030 року (за умови введення в експлуатацію сонячної станції в 2018р.), що дає змогу отримати за цей період ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ~ 40 000 $ та повернути інвестиції у станцію вже за ~ 4 років-5років., а це означає ОФІЦІЙНИЙ ДОХІД ~ 20% В РІК У ВАЛЮТІ. Безкоштовно: виїзд спеціаліста (в межах району) та консультація у найкоротші строки. УВАГА АКЦІЙНА ЦІНА* від 720$ за 1кВт (з монтажними роботами) в залежності від обладнання та місця монтажу. Існує також гнучка система знижок, що дає змогу отримати найкращу пропозицію в регіоні. Колектив компанії допоможе кожному підібрати необхідне рішення, яке дозволить збільшити дохід сімї та стати більш енергонезалежним, не завдаючи шкоду довкіллю. Наші напрямки діяльності: Проектування: Інженери розроблять для Вас проект будь-якої конфігурації та запропонують найбільш оптимальне рішення. 3D візуалізація обєкту. Виробництво: Займаємося виготовленням сонячних колекторів та комплектуючих до них, рам для сонячних батарей, одновісних і двовісних трекерів, систем для анти-закипання, а також тепловими насосами. Монтажні роботи: Професійно виконуємо монтажні роботи будь-якої складності. Гарантія та сервіс: Надаємо гарантію на монтажні роботи - 24 місяці та післягарантійне обслуговування. Гарантія на обладнання до 25 років від виробника. *деталі по телефонному дзвінку.

26.08|12:31

0
Солнечные панели

www.olx.ua 2500 Тепличное

Характеристики Номинальная мощность 250 Вт Напряжение при максимальной мощности 30,3 В Ток при максимальной мощности 8,26 А Напряжение разомкнутой цепи 37,3 В Ток короткого замыкания 8,9 A КПД 15,37 % Тип кремния поликристалл Конфигурация фотоэлементов 60 ячеек (6*10) Габаритные размеры 1640х992х40мм Вес 19,5 кг Защитное покрытие Текстурированное осветленное закалённое стекло, толщиной 3,2 мм Рама Анодированный алюминий Распределительная коробка 3 диодных байпаса / степень защиты IP67 Кабели/коннекторы 4,0 мм2, длина 900 мм/ МС4 коннекторы, IP67 Диапазон рабочих температур -40°С ~ +85°С Максимальное напряжение в системе 1000 В Все панели проверены, и соответствуют заводским характеристикам. Можно приехать,посмотреть,и замерять мощность. На количестве скидка. Отправка только по предоплаты.

31.08|16:25

0
Солнечные панели

www.olx.ua 1000 Новая Одесса

Окажу помощь в закупке и установке солнечных панелей. Цена индивидуально под каждого клиента... Покупка как нового оборудования так и б.у.

09.09|05:59

0
Двухсторонние солнечные панели GCL-330-335 Watt

www.olx.ua 2970 Киев

Без выходных,отделение НП №6 на нашем складе,отправка в течении часа . Предлагаем двухсторонние панели GCL 330-335W из двойного стекла от 4100 грн опт 325 рамочные панели от 3650 грн опт крепления от 40 грн большой ассортимент сетевых инвертеров от 150 долл за 2 квт 30 квт инвертер от 2400 долл    

20.08|23:48

1
Котлы, бойлеры, тепловые насосы, солнечные панели

bud.inforico.com.ua 270 Киев

Сертифицированные бригады с многолетним опытом, позаботятся о качественном выполнении монтажа систем: - отопления, - водоснабжения, - стока, - пожаротушения, - вентиляции и кондиционирования, - водоподготовки, - бесперебойного электропитания, - электрических солнечных систем, - ветрогенераторов. Выполним так же работы по бурению скважин. Тел.: (067) 325-14-35, (044) 390-10-88, (067) 488-50-75. Дополнительная информация на сайте ecobudsystem.com

20.09|15:56

0
Сетевая солнечная электростанция 30кВт Солнечные батареи, инвертор

www.olx.ua 13690 Одесса

Сетевая солнечная электростанция номинальной мощностью 30 кВт Перечень оборудования: 1. Солнечные панели 5ВВ Amerisolar AS-6P30 280W - 107шт. 2. Cетевой инвертор Altek серии AKSG-30K-TM мощностью 30кВт – 1шт Инвертор оснащен: - 3 раздельных MPPT трекера максимальной мощностью 1000 Вт - размеры 1000x260x636 - ЖКИ дисплей - гарантия 5 лет По запросу можно подобрать другой сетевой инвертор и другие солнечные панели. Заказывая у нас, Вы получаете все документы и гарантию на оборудование, а также, официальное право на подключение "Зеленого» тарифа". Все оборудование новое и официально ввезено в страну. В наличии крепеж, кабель, УЗИП (молниезащита), коннектора. Услуги монтажа оборудования. Есть в наличии. Наш сайт в интернете: intersolar.com.ua Доставка по всей территории Украины.

12.11|15:49

1
Солнечные панели. Солнечная батарея Jinko Solar.Eagle Perc. Джинко

www.olx.ua 056 Бровары

Солнечная панель Jinko Solar 365W -72M, серия Eagle, технология Perc. Одна из популярных моделей солнечных панелей с технологией Perc, от ведущего китайского производителя, занимающего лидирующее место в рейтинге Tier 1 (топ производителей солнечных батарей) ЦЕНА 0,56 за /Вт за один палет (26шт.). Основные характеристики: Производитель Jinko Solar, Китай Тип панели Монокристаллическая Срок гарантии: 10 лет Размеры модуля, (мм) 1956х992х40 Рама Анодированный алюминиевый сплав Вес, (кг) 26,5 Технические характеристики: Страна производитель: Китай Тип кристалла: Монокристалл Максимальная мощность: Вт 365,0 Коэффициент эффективности модуля (КПД модуля STC): не менее 18.81 (%) Напряжение при максимальной мощности STC: (В) 39,7 Ток при максимальной мощности: (A) 9,20 Напряжение холостого хода (разомкнутой цепи): (В) 48,2 Ток короткого замыкания (A): 9,57 Стандартное максимальное напряжение системы: до 1000 VDC (IEC) Допуск производства панелей по мощности: -0...+3 % Продукция сертифицирована и соответствует стандартам TÜV, CE, ISO9001, ISO14001, IEC 61215, IEC61730, OHSAS1800 Цена указана за один палет (26шт.)! Оптовикам СКИДКИ!!!

10.10|17:53

0
Батареї / батареи

www.olx.ua 40 Шепетовка

Чугунні батареї дешево. Самовивіз. 40 грн ребро

15.09|17:53

1
Гипсовые 3д панели квадрат 3д панелі 3d панель плитка гипсовая

www.olx.ua 59 Луцк

Гіпсові 3д панелі Матеріал гіпс розмір 50х50 см - 4 шт на м2 Панелі зроблені в поліурітанових формах, що набагато покращує текстуру та зовнішній вигляд палелі, також дуже важливо, те що борти у панелі строго 90°, завдяки чому монтаж панелей набагато простіший, та точніший

14.09|08:43

0
Сонячні панелі Ja solar, Rx solar

www.olx.ua 100 Винница

Сонячні панелі jasolar. В наявності на складі в Київі. Ціна - 107 - 140 ₴ за шт. Ціна залежить від кількості. Панелі rx solar монокристал 90 - 100 $ за шт.

05.12|15:09

0
Чавунні батареї. Чугунные батареи.

www.olx.ua 70 Луцк

Чавунні батареї що були у вжитку,широкі. Є шість ребер разом зєднані. Ціна за одну штуку.

12.08|17:23

0
Батареи чугунные, батареї чавунні

www.olx.ua 150 Винница

10 батарей мс-140 не були у використанні. Також є 5 батарей по 7 ребер. Не крашені, в сірій заводській грунтовці мс-140м. Ще із заглушками на 2 фото видно. Не були у використанні. по 150 ребро. МОЖЛИВА ДОСТАВКА ПО ВІННИЦі. Відпралю по Україні

11.10|11:30

0
Цокольний сайдинг, Фасадні, Стінові панелі, Фасадные панели, Цокольный

www.olx.ua 220 Ивано-Франковск

ТОВ "ЛУКА" м. Івано - Франківськ. вул. Побутова 6 тел.+ 380 - Показать номер - / + 380 - Показать номер - Фасадні панелі Döcke — інновація на ринку оздоблювальних матеріалів, високоякісний продукт відомого бренду. Міцний, красивий, довговічний, цей матеріал прикрасить ваш будинок, зробить його архітектурний вигляд оригінальним і вражаючим. Мінімум 50 років вашій родині не прийдеться задумуватись над оновленням фасаду — іменно такий термін придатності встановлений на продукцію Döcke-R. У виготовленні продукції використовуються найновіші розробки провідних німецьких спеціалістів. Точна імітація дорогих озоблювальних матеріалів (каменю, цегли, плитки, піщаника) дозволяє покупцю вибрати ідеальний фасад по доступній ціні. - Оздоблення коштуватиме дешевше ніж натуральні матеріали ; - Легкий, швидкий, недорогий монтаж ; - Можливість самостійного монтажу ; - Ідеальний зовнішній вигляд та натуральні текстури ; - Природні кольори і ручне фінішне декорування ; - Запатентована система кріплення панелі ; - 50 років гарантії.

02.11|10:47

0
Батареи чугунные батареї чавунні отличное состояние бу

www.olx.ua 50 Умань

Батареи чугунные, хорошее состояние, хранились в закрытом помещении. 50 грн. ребро. В наличии Около десятка секций с разным количеством ребер.

07.09|06:25

0
Солнечные водонагреватели 100/150/200л

www.olx.ua 450 Кривой Рог

Предоставляем комплексное обслуживание солнечных электростанций и гелиосистем. Осуществляем монтаж и ремонт оборудования. Проводим квалифицированный мониторинг Вашей системы. Мы предлагаем: - консультации по применению оборудования на возобновляемых источниках - продажу отдельных компонентов и комплексных систем для солнечных установок - оптовые поставки оборудования под заказ - монтаж фотоэлектрических установок и солнечных коллекторов для частных и коммерческих объектов - запуск и ввод в эксплуатацию солнечных электростанций - сервисное и гарантийное обслуживание Кривой рогднепропетровская обл

17.08|05:09

0
Рельефные панели МДФ - фасад на кухню, фасад в шкаф купе, панели Киев

bud.inforico.com.ua Киев

Рельефные фасады "Альтвин групп" - применяются как для декорирования стен, так и для отделки дверей, различных элементов интерьера, шкафов-купе а также фасадов кухонь и комодов. Панели и решетки имеют изящный трехмерный эффект. На сегодняшний день рельефные фасады в шкаф купе, на кухню, гостиные занимают ведущую роль в дизайне интерьера и представляют новую тенденцию декорирования помещения, добавляя свежести и насыщенности Вашим творческим решениям. Широкие возможности отделки данных панелей с такими эффектами как патина, имитация позолоты, искусственное старение, облицовка шпоном, покраска в определенный цвет с добавлением металлика и отделка светящийся краской - дают множество вариантов исполнения и возможность внести элемент креативного решения в Ваш интерьер. ------- "ALTWIN group" Декоративные панели Резьба по дереву Межкомнатные дизайнерские двери Украина, г. Киев gsm.: 063 773-44-98 altwin@ukr.net www.altwin.com.ua Настенные панели дают возможность для креативного подхода при оформлении интерьера. Они обеспечивают не только исключительное качество отделки, но также обладают хорошей износоустойчивостью и представляют собой эстетическое и привлекательное решение оформления помещения при организации пространства. Настенные панели, как правило, используются для покрытия стен, хотя, с таким же успехом, они могут применяться и при отделке потолков. Практичные и экологичные рельефные панели стали с недавнего времени неотъемлемой частью современного интерьера. Настенные панели компании "Альтвин групп" традиционно отличаются не только превосходным качеством, но и такими показателями, как эстетичность, легкость монтажа и наличие в программе множества декоров на любой вкус. Они предназначены для укладки на стенах, однако при желании могут использоваться и для декорирования потолка. Панели обеспечивают дополнительную термическую и акустическую изоляцию помещений. Легкость монтажа позволяет укладывать панели как горизонтально, так и вертикально, а также под углом или "елочкой".

21.10|16:49

0
3д панелі

www.olx.ua 45 Черновцы

панелі. матеріал гіпс г 10 "кожа." " ніжність"хвиля

04.10|18:24

0
Гіпсові 3D панелі

bud.inforico.com.ua 110 Кривой Рог

● Екологічно чистий матеріал ● Простота монтажу, що дозволяє встановити їх самостійно без залучення дорогих фахівців ● Можливість пофарбувати в будь-який колір, що дозволяє локанічо вписати 3D панелі в будь-який інтерєр ● Можливість створити унікальний дизайнерський інтерєр ● Широкий асортимент, більше 200 видів 3D панелей і наш асортимент постійно розширюється ● Індивідуальна забрендувати упаковка кожної панелі, що мінімізує ризики пошкодження при транспортуванні ● Можливість замовити унікальний дизайн на основі ваших ескізів або замовника

13.08|08:15

1
Панелі перекриття

www.olx.ua 1600 Попельня

Продам панелі перекриття ПКЖ. 8 шт. Розмір 6х1.5 м. Нові! Не використовувались, але довгий час лежали. Місцезнаходження: смт. Попільня, Житомирської обл.

14.09|13:55

0
Гіпсові 3D Панелі.

www.olx.ua 95 Хмельницкий

Дитяча серія 3 Д панелей. Ви ще у роздумах як зробити дитячу кімнату комфортною та цікавою тоді вам до нас. Наші вироби забезпечать додаткову Шумоізоляцію Теплоізоляцію. Виготовлені з екологічно чистого матеріалу. Без шкідливих домішок. Тел 971 - Показать номер -

02.12|13:22

0
Солом’яні панелі для будівництва

www.olx.ua 1280 Львов

До Вашої уваги солом’яні панелі від компанії Life House Building.

Ми займаємось виробництвом самонесучих солом’яних стінових панелей. 

Вони використовуються для зведення енергоеффективних, екологічних, недорогих будинків. 

Солом’яні стінові панелі виробляються шляхом механічного пресування соломи в дерев’яний каркас без використання хімічних сполук або клеючих речовин. 

Використання солом’яних панелей в якості огороджуючих конструкцій (стін будинку) дозволяє суттєво знизити витрати на опалення такої будівлі. 

Завданням компанії є розроблення технологічних рішень для індустріалізації екологічного будівництва. Впровадження нових стандартів екологічності в галузі цивільного будівництва. Ми пропонуємо технологію яка піднімає якість життя людей без шкоди для навколишнього середовища. 

За останні 6 років компанією було реалізовано 60 обєктів по всій Україні.

05.09|16:03

0
Плити перекриття(панелі).

www.olx.ua 1933 Черновцы

Завод залізобетонних виробів реалізує по доступним цінам нові плити перекриття та ЗБВ(залізобетонні вироби) . Всі можливі розміри плит(нестандартні під замовлення). Також реалізуємо сейсмічні плити (1ПК АmV-C7). Якість відповідає стандартам та підтверджується сертифікатами. Вигідні умови доставки. Широкий асортимент. Детальна інформація по телефону.

19.09|10:12

0
Кріплення світлодіодної панелі

www.olx.ua 90 Черкассы

Усі характеристики за посиланням:

25.10|01:59

0
Продам дорожні панелі

www.olx.ua Хмельницкий

Продам дві дорожні панелі у задовільному стані. Знаходяться у Хмельницькому (Лезневе ) Самовивіз.

18.11|07:51

0
3D панелі для дому, офісу, бару

sbo.ua 5 Черновцы

ТОВ ЄВРОБУД ХХІ Затишок в оселі вул. Хотинська 49 "з", пров. Складський 1 Гіпсова ліпнина. Декоративні елементи. Багети. Каміни. Фільони, фризи, карнізи, розетки збірні, кронштейни, капітелі, пілястри, колони, вироби з пінопласту. Ціна договірна.

03.09|04:01

0
Батареї

www.olx.ua 60 Самбор

Продам батареї б.у.в хорошому стані

13.09|19:38

0
Батареї для опалення

www.olx.ua 600 Коломыя

11шт.батарей нових(0,5м -одинарна)-для ванної ,душової та кухні.Виробник-Німеччина.

14.08|01:28

0
Регістри батареї

www.olx.ua 500 Чуднов

Продам регістри опалення виготовлених з труби діаметром 89 mm по наружі. Стан відмінний. Довжиною 1,25 м,-6 шт. 1.95м.-1 шт. Можна використати для опалення теплиць,виробничих приміщень, стовпи для огорожі Ціна договірна,всі деталі за телефоном

23.08|16:02

0
Чугунні батареї

www.olx.ua 50 Сквира

Батареї/радіатори 10, 8, 7. Секцій. В наявності ці що на фото. Стан 5+ . Ціна за секцію 50 грн. Самовивіз. Можлива доставка за окрему плату) )

24.08|02:00

0
Батареї чугунні

www.olx.ua 60 Нововолынск

Батареї чугунні у хорошому стані, великій кількості

24.08|19:00

0
Чугунні Батареї

www.olx.ua 40 Ивано-Франковск

Продаються чугунні батареї по ціні 40 грн за ребро В наявності є 5шт на 6 ,9 ,10 ,10 , 13 секцій. Продаються у звязку із заміною на металопластикові. Батареї не ржаві, не діряві, дефекти відсутні.

28.08|20:16

0
Батареї металеві

www.olx.ua 500 Городенка

Продам батареї металеві 7 шт повністю робочі можуть бути в теплицю квартиру будинок також є котел металевий типу кчм може бути як на газ так і на дрова За деталями по телефону

28.08|20:16

0
Регістри батареї

www.olx.ua 450 Ровно

Регістри довжина 1.20 з краниками Продам ще колонка горіння,котел данко,насос. Скину фото,всі дет. По телефону

31.08|18:28

0
Батареї чавунні

www.olx.ua 70 Полтава

Продам батареї чавунні в гарному стані 70 грн/ребро. Можлива доставка по області.

13.09|17:28

0
Батареї чугунні

www.olx.ua 65 Киев

Продам чугунні батареї по 65 грн за ребро. Секції по 7, 8 і 9 ребер в хорошому стані.

14.09|01:05

0
Продам батареї б/у

www.olx.ua 45 Макаров

Продам батареї б/у Стан хороший Не текли, не ремонтовані 77 ребер Ціна за одне ребро 45 грн Можливий торг Самовивіз с. Соснівка Макарівський р-н

21.09|00:30
  • >> Следующая

История Ваших запросов

Дата добавления

Источники

Все источникиВыбрать источник